نوار کنج کاشی

نوار کنج محصولی است که جهت پوشاندن لبه های کاشی و سرامیک استفاده می شود.

مزیت های استفاده از این محصول عبارتند از :

پوشاندن لبه کاشی و سرامیک بدون نیاز به فارسی بر کردن لبه ها

جلوگیری از لب پریدگی و آسیبهای احتمالی به لبه ها

ایجاد پوشش بسیار زیبا و شکیل متناسب با رنگ و طرح کاشی،سرامیک و سنگ


لینک ثابتسایر صفحات : 1