اسپیسر خورشیدی ( چرخی )

این اسپیسر به خاطر شکل هندسی آن قطعه مناسبی برای سازه های عمودی مانند دیوار و ستون ، قطعات پیش ساخته و درجا میباشد. اندازه های مختلف این اسپیسر عبارتند از : 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7/5  سانتی متر. استفاده از این قطعه در ستون ها علاوه بر ایجاد پوشش بتنی مانع از پیچیدگی شبکه آرماتور بندی در ستون می گردد. تعداد مورد استفاده  از این اسپیسر در هر ستون 3 متری 16 عدد می باشد.

که در 2 ردیف عرض 8 تایی بر روی خاموت ها نصب می گردد. و تعداد مورد استفاده در هر طرف دیوار در هر متر مربع 3 عدد می باشد. این اسپیسر برای میلگرد های 4 تا 25 مناسب می باشد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1