اسپیسر هارد فیکس ( سنگین )

این اسپیسر جهت استفاده در فنداسیون ها و کف های سنگین کاربرد دارد . شکل خاص هندسی این قطعه به گونه ای طراحی شده است که می تواند بار نقطه ای تا 300 کیلوگرم را تحمل نماید. همچنین سایز میلگرد های مورد استفاده در این اسپیسر بین 8 تا 32 می باشد. این اسپیسر در سایز های 2.5 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7.5 و 10 میلیمتر تولید می شود.عمده مصرف هارد فیکس ها برای تیر های با شبکه سنگین ، فونداسیون ها و کف ها 4 عدد در متر مربع ودر تیر ها 3 عدد در متر طول می باشد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1