اسپیسر ماکس فیکس ( متوسط )

این اسپیسر مخصوص سطوح افقی وجهت استفاده در کف های متوسط کاربرد دارد. این اسپیسر مناسب برای میلگرد ها با قطر 8 تا 22 میلیمتر می باشد. این اسپیسر تحمل بار نقطه ای 120 کیلوگرم را دارد. بیشترین مورد استفاده از این اسپیسر ها جهت استفاده در دال های بتنی و فونداسیون های نیمه سنگین و پوتر ها می باشد .این اسپیسر در سایز های 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7/5 سانتی متر تولید می گردد. میزان استفاده از ماکس فیکس ها به طور متوسط در دال های بتنی و کف سازی ها 4  عدد در متر مربع و در تیرها 3 عدد در متر طول می باشد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1