اسپیسر ساید چیر

اسپیسر ساید چیر برای ایجاد پوشش بتنی در سازه های با وزن متوسط و نیمه سنگین مانند دال ، سقف و کف سازی با وزن متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل اسپیسر به دلیل دارا بودن قفل کن یک طرفه به عنوان اسپیسر تقویتی در سازه هایی که به هر دلیل تعداد اسپیسر های کارگذاری شده کم تلقی شود کاربرد دارد و به راحتی از بغل میلگرد جا زده می شود و نیاز به بالا آوردن شبکه میلگردی برای نصب آن نمی باشد. ساید چیر ها قادر به تحمل بار نقطه ای تا 200 کیلوگرم می باشند.


لینک ثابتسایر صفحات : 1