ساپورت آب بند دو سر مخروط

غلاف دو سر مخروط آب بند ( میان بلت ) محصولی کارآمد جهت تنظیم فاصله بین دو قالب و عبور بلت قالب های بتنی از داخل بتن و همچنین جلوگیری از خروج شیره بتن از محل سوراخ های قالب های بتنی می باشد. این محصول از 2 عدد مخروط ناقص در دو سو و لوله آجدار مضرس شده برش خورده در قسمت میانی تشکیل شده است و بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد.


لینک ثابت


استاپر

استاپر قطعه ای است که جهت آب بند کردن میان بلت پلاستیکی آب بند استفاده می گردد و دارای دو مدل تی و یو می باشد.


لینک ثابت


ساپورت آب بند

ساپورت آب بند ( میان بولت ) قطعه ای است که جهت ایجاد فاصله مناسب بین دو دیواره قالب و ممانعت از خروج شیره بتن از اطراف بولت استفاده می گردد. کاربرد این محصول در قالب گیری دیواره های بتنی برای عبور بولت و تنظیم فاصله بین دو قالب می باشد. استفاده از میان بولت ( ساپورت اب بند ) سبب افزایش سرعت کار می گردد .


لینک ثابتسایر صفحات : 1