اسپیسر کاشی

اسپیسر کاشی و سرامیک که به صورت صلیب می باشد وبرای رعایت فاصله یکسان بین کاشی و سرامیک های کف و دیوار استفاده می شود .همچنین این قطعات باعث افزایش سرعت کاشی کاری می گردد.

این محصول در سایز های زیر تولید و عرضه می گردد.

صلیب کاشی 1 میل ، صلیب کاشی 2 میل ، صلیب کاشی 3 میل ، صلیب کاشی 4 میل ، صلیب کاشی 5 میل ، صلیب کاشی 6 میل ، صلیب کاشی 7 میل ، صلیب کاشی 8 میل ، صلیب کاشی 9 میل ، صلیب کاشی 10 میل


لینک ثابت


اسپیسر آجر

اسپیسر آجر به صورت تی شکل T می باشد جهت تنظیم فواصل بین بند های آجر کاری استفاده می شود.


لینک ثابت


نوار کنج کاشی

نوار کنج محصولی است که جهت پوشاندن لبه های کاشی و سرامیک استفاده می شود.

مزیت های استفاده از این محصول عبارتند از :

پوشاندن لبه کاشی و سرامیک بدون نیاز به فارسی بر کردن لبه ها

جلوگیری از لب پریدگی و آسیبهای احتمالی به لبه ها

ایجاد پوشش بسیار زیبا و شکیل متناسب با رنگ و طرح کاشی،سرامیک و سنگ


لینک ثابت


اسپیسر بلوک شیشه ای

اسپیسر بلوک شیشه ای قطعه ای است که به صورت صلیبی متصل به هم می باشد و برای رعایت فاصله منظم بین بلوک های شیشه ای طراحی و تولید گردیده است. همچنین این قطعات باعث نصب سریع و دقیق بلوک ها می گردد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1