گیره واتر استاپ

گیره واتر استاپ قطعه ای فلزی به شکل گیره برای نگهداری و نصب واتر استاپ روی آرماتور و جلوگیری از حرکت و جابجایی آن در هنگام بتن ریزی می باشد . گیره واتر استاپ در دو نوع ساده و خاردار طراحی و تولید می شود.


لینک ثابت


واتر استاپ

واتر استاپ یا نوار آب بند پی وی سی برای آب بندی درزهای اجرائی و انبساطی و مقاطع قطع بتن ریزی مورد استفاده قرار می گیرند.  واتر استاپ ها عموماً به دو گونه تخت و حفره دار طراحی و تولید می گردد . واتر استاپ ها در عرض های 15 - 20 - 24 – 30 موجود می باشد.


لینک ثابتسایر صفحات : 1